Kesimpulan:

      Manuskrip MS 431, MS 447 dan MS 449 yang tersimpan di Perpustakaan Negara Malaysia merupakan satu rakaman kecil tentang tradisi pantun Melayu yang telah tersebar ke Sri Lanka. Rakaman tersebut memperlihatkan beberapa ciri pengekalan tradisi pantun Melayu yang asal, di samping tidak kurang pula diwarnai dengan pelbagai ubahsuaian tempatan, hidup dalam nama “pantung” atau “panthong” yang agak tersendiri nilainya. Dalam konteks ini, pengarang MS 449 telah memberi satu sumbangan yang berharga dalam memuliakan pantun Melayu, sebagai satu medium pengucapan tema ibadat dalam kesusasteraan Melayu, memancarkan cahaya dakwah secara indah dan berhikmah. Hakikatnya, keunggulan pantun sebagai satu bentuk pengucapan seni masih kekal mempertalikan urutan sejarah dan budaya bangsa masyarakat Melayu dengan Sri Lanka hingga ke hari ini, menuju ke masa hadapan yang lebih akrab. 


Bibliografi:

Abdullah Sani Yahya. 1990. “Budaya Bertulis Melayu Sri Lanka” dalam Melayu Sri Lanka: Simposium Dunia Melayu Kedua (susunan Abdul Latiff Abu Bakar). Kuala Lumpur. Gapena dan Universiti Malaya. Halaman 67-72.

Ali Haji Ahmad. 2000. Hikayat Inderaputera. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Harun Mat Piah. 1986. “Tradisi Kesusasteraan Melayu Sri Lanka Dalam Konteks Kesusasteraan Melayu Tradisional Nusantara: Satu Tinjauan Ringkas” Jurnal SARI (4). Halaman 53-83.

………….1989. Puisi Melayu Tradisional. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Hashim Ismail. 1996. Hikayat Ahmad Muhammad. Kuala Lumpur. Perpustakaan Negara Malaysia.

Hussainmiya, B.A. 1986. “Melayu Bahasa: Some Preliminary Observations on the Malay Creole of Sri Lanka” Jurnal SARI (4). Halaman 19-30.

…………… 1987. “Pertumbuhan dan Kejatuhan Kesusasteraan Melayu di Sri Lanka” dalam Cendekia Kesusasteraan Melayu Tradisional (susunan Siti Hawa Haji Saleh). Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka.

…………… 1987 (a). “Syair Kisahnya Khabar Orang Wolenter Benggali: A Sri Lankan Malay Syair, Introduction and Text” Jurnal SARI (5). Halaman 17-49. 

…………… 1995. “Baba Ounus Saldin (1832-1906): Cendekiawan Kesusasteraan Melayu di Sri Lanka” dalam Tamadun Melayu (susunan Ismail Hussein, A. Aziz Deraman & Abd. Rahman al-Ahmadi). Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Halaman 1769-1824.

Inon Shaharuddin Abdul Rahman. 1985. Hikayat Marakarma. Kuala Lumpur. Teks Publishing.

Ismail Hamid. 1991. “Islam Dalam Sejarah dan Masyarakat Melayu Sri Lanka” Jurnal SARI (9). Halaman 25-42.

Katalog Induk Manuskrip Melayu di Malaysia. 1993. Kuala Lumpur. Perpustakaan Negara Malaysia. 

Monique Zaini –Lajoubert. 1998. Hikayat Indera Quraisyin. Kuala Lumpur. Perpustakaan Negara Malaysia.

 Kembali ke artikel utama....

  

Laman web ini disedia dan diselenggarakan oleh :
Sekretariat Pantun Antarabangsa, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. http://pantun.usm.my