Acara Tahunan
 1. Pesta Pantun Antara Desasiswa
  Dikelolakan oleh penghuni desasiswa di Universiti Sains Malaysia.
   
 2. Pertandingan Pantun Antara IPTA
  Dikelolakan oleh IPTA dan DBP.
   
 3. Pesta Pantun Sekolah Menengah Malaysia
  Dikelolakan oleh Jabatan Pendidikan dengan kerjasama DBP dan  RTM. 
 

Aktiviti Lepas

 1. Festival Pantun di Melaka
  13-15 Oktober 1995, anjuran Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan 
  dengan kerjasama Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.
   
 2. Penyelidikan Pantun
  1998-1999, oleh Muhammad Haji Salleh & Bazrul Bahaman. Projek mengumpul pantun Melayu di bawah geran IRPA (UKM). 
   
 3. Seminar Antarabangsa Pantun
  1-3 Julai 2002, anjuran Dewan Bahasa Dan Pustaka & Universiti Sains Malaysia, Hotel Istana Kuala Lumpur.
   
 4. Sekretariat Pantun Antarabangsa USM
  Ditubuhkan pada Ogos 2002 di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains 
  Malaysia. 
     
 5. Pesta Pantun Sekolah Menengah Malaysia
  7-11 Oktober 2002 di Port Dickson, Negeri Sembilan. Pertandingan dimenangi oleh pasukan Pahang.
    
 6. Pesta Pantun MAKUM Rakan Muda
  14-16 Julai 2000, anjuran Desa Siswa Cahaya, Universiti Sains Malaysia. Universiti 
  Islam Antarabangsa (UIA) muncul juara.
   
 7. Minggu Pantun IPTA 
  31 Okt 3 Nov 2002, peringkat USM. Sempena minggu pantun ini diadakan Pertandingan Mencipta Pantun Berkait Empat Kerat.
   
 8. Pesta Pantun MAKUM Rakan Muda
  31 Okt - 3 Nov 2002, anjuran Desa Siswa Harapan, Universiti Sains Malaysia.
 

Laman web ini disedia dan diselenggarakan oleh :
Sekretariat Pantun Antarabangsa, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. http://pantun.usm.my